Registrele contabile

Registrele utilizate în evidenta financiar-contabila sunt:
A. REGISTRUL JURNAL – se poate prezenta sub forma unui registrujurnal general în cazul unitatilor cu un volum mare de activitate, situatie în care se utilizeaza si REGISTRE-JURNALE AUXILIARE.
Orice înregistrare în registrul-jurnal trebuie sa cuprinda elemente privind felul, numarul si data documentului justificativ, explicatie sumara a operatiunii economice, suma, conturile debitoare si cele creditoare în care se înregistreaza operatiunea economica.
Unitatile care utilizeaza jurnale auxiliare sau lucreaza automatizat informatia financiar-contabila vor trece în acest jurnal sumele centralizate (pe total).
Acest registru se numeroteaza si se parafeaza la începerea activitatii, la încetarea activitatii sau ori de câte ori este nevoie de catre organele fiscale.
B. Registrul CARTEA MARE – este un document contabil obligatoriu în care se înregistreaza lunar si sistematic miscarea si existenta elementelor patrimoniale la un moment dat.
Acest registru capata forme foarte variate, cea mai des folosita fiind FISA DE CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE, care sta la baza întocmirii balantelor de verificare a conturilor contabile, servind la:
– stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor pe conturi sintetice
– verificarea înregistrarilor contabile efectuate.
– furnizarea datelor pentru analiza economica si financiara.
Fisele se întocmesc lunar, separat pentru debit si separat pentru credit, iar la începutul anului, la deschiderea fiselor, pe primul rând din coloana “ Suma” se înregistreaza soldul initial din balanta de verificare încheiata la sfârsitul anului.
Soldul se bareaza dupa care se efectueaza înregistrarile operatiunilor economice începând cu luna ianuarie. La sfârsitul fiecarei luni, fisele se bareaza, iar totalul sumelor din coloana “ Suma” trebuie sa fie egala cu totalul sumelor adunate pe orizontala din coloanele “Conturi corespondente”. Este procedeul ce se utilizeaza în cazul întocmirii balantelor de verificare cu 8 coloane sau 4 egalitati.
C. REGISTRUL INVENTAR – se întocmeste de catre toti agentii economici si serveste ca document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii patrimoniului. Se întocmeste fara stersaturi si spatii
libere pe baza Listelor de inventariere si a Proceselor verbale de inventariere.
Acest registru se numeroteaza si se parafeaza la începerea activitatii, la încetarea activitatii sau ori de câte ori este nevoie de catre organele fiscale.
D. REGISTRUL JURNAL DE ÎNCASARI SI PLATI – se utilizeaza de catre persoanele care aplica contabilitate în partida simpla, si sunt trecute toate documentele justificative si serveste pentru înregistrarea operativa a încasarilor si platilor si stabileste situatia financiara a agentului economic respectiv.