Notiuni de contabilitate primara

Organizarea contabilitatii patrimoniale constituie o obligatie stabilita prin lege pentru toate persoanele juridice, precum si pentru persoanele fizice care au fost autorizate sa desfasoare activitati pe cont propriu si au calitatea de comerciant.
Baza legala privind organizarea si conducerea evidentei contabile este formata în principal din:
– Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 14.01.2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul Ministrului Finantelor Publice 94 / 2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 85 din 20.02.2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul Ministrului Finantelor Publice 306 / 2002 pentru aplicarea
Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 25.04.2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Începând cu data de 01.01.2006, OMFP 94/2001 si OMFP 306/2002 se abroga prin Ordinul 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1085 din 30.11.2005.
Legea Contabilitatii nr. 82/1991 enumera unitatile patrimoniale obligate sa-si organizeze si sa conduca contabilitatea, astfel :
Regii autonome
Societati comerciale
Societati agricole
Organizatii ale cooperatiei mestesugaresti
Organizatii ale cooperatiei de consum si de credit
Banca Nationala a României si organizatiile bancare
Institutii publice de subordonare centrala si locala
Unitati de asigurari sociale, altele decît cele de stat:

• Asociatii
• Fundatii
• Sindicate
• Unitati de cult
• Organizatii obstesti
• Alte persoane care au dobândit personalitate juridica
• Persoanele fizice care presteaza activitati independente, care exercita în mod obisnuit acte de comert si sunt înmatriculate la Oficiul Registrului Comertului.

    Obligatia de a organiza si conduce contabilitatea revine, potrivit legii, si subunitatilor fara personalitate juridica cu sediul în strainatate, care apartin de persoane juridice, cu sediul sau domiciliul în România, cît si subunitatilor cu sediul în România care apartin unor persoane juridice sau fizice cu sediul sau domiciliul în strainatate.