Contabilitate la preturi avantajoase !

Principalele servicii oferite de firma noastra cuprind evidenta contabila primara si servicii de consultanta fiscala si financiara si se adreseaza Societatilor Comerciale (SC-uri), Intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri) si Persoanelor fizice autorizate (PFA-uri).

Lista detaliata a serviciilor oferite:

Contabilitate

• inregistrarea documentelor primare
• contabilitate financiara si de gestiune
• intocmirea situatiilor financiare adecvate la specificul activitatii dumneavoastra
• intocmirea situatiilor financiare conform standardelor internationale
• intocmirea bilantului contabil si a diferitelor situatii financiare
• examinarea conturilor si certificarea corectivitatii lor, revizie contabila
• externalizarea partiala a unor servicii financiar-contabile (salarii, etc.)
• intocmirea declaratiilor privind taxele si impozitele, a fiselor fiscale si a altor raportari locale si depunerea acestora
• contabilitate intrari
• contabilitate iesiri
• registu banca
• registre (casa, inventar, jurnal)

Consultanta fiscala si financiara

• asistenta si consultanta pentru începerea unei afaceri;consultanta privind fiscalitatea la nivelul organizatiei dumneavoastra
• impozitul pe venitul global
• impozitul pe profit
• asistenta în vederea evitarii dublei impuneri a venitului
• TVA
• asigurari sociale
• optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora în conformitate cu legile în vigoare
• servicii de consultanta si reprezentare a clientilor în fata organelor fiscale
• intocmire si depunere acte
• declaratii administratia financiara
• declaratii mediu
• deconturi (impozit, TVA)
• bilanturi (semestriale si anuale)
• contabilitate iesiri

Analiza performantelor financiare

• analiza echilibrului financiar (situatia neta, fondul de rulment, nevoia de fond de rulment, trezoreria neta etc.)
• analiza rezultatelor întreprinderii (soldurile intermediare de gestiune: marja comerciala, productia exercitiului, valoarea adaugata, excedentul brut de exploatare – EBE, rezultatul exploatarii – EBIT, rezultatul curent – EBT, capacitatea de autofinantare – CAF etc.)
• diagnosticul financiar prin sistemul de rate (ratele de rentabilitate: comerciala, economica, financiara etc.)
• evaluarea riscului de faliment (riscul: economic, financiar, de faliment etc.).